Dokumenty i informacje dla rodziców


 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

1 marca 2024 r. rozpocznie się rekrutacja do Przedszkola Publicznego         „W Stumilowym Lesie” w Czernikowie. Do placówki będą przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Wnioski rekrutacyjne przyjmowane będą w siedzibie Przedszkola Publicznego w Czernikowie od 1 marca 2024 r. do 25 marca 2024 r.  Wniosek można uzyskać w placówce lub pobrać z odnośnika, znajdującego się na dole strony.

Rozważając wszelkie aspekty organizacyjne dotyczące rekrutacji do Przedszkola Publicznego w Czernikowie dopuszcza się możliwość przesłania w/w wniosków wraz z wszystkimi niezbędnymi w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentami w formie dokumentów elektronicznych/skanów na adresy placówki. W każdym przypadku konieczne jest podanie aktualnego numeru telefonu, który ułatwi kontakt.

Przypominamy, że dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie do 29 lutego 2024 r. Deklarację można uzyskać w placówce lub pobrać z odnośnika, znajdującego się na dole strony.

 

Statut

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin rekrutacji do przedszkola w roku szkolnym

Regulamin wycieczek i spacerów

Regulamin bezpieczeństwa Stumilowy las

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin korzystania z systemu

Postępowanie rekrutacyjne rok szkolny 2024/2025

Wniosek rekrutacyjny do Przedszkola Publicznego w Czernikowie

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Czernikowie

Potwierdzenie woli

Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

Przedszkole Publiczne w Czernikowie

ul. Gimnazjalna 1

87-640 Czernikowo

tel. 530 421 929

przedszkole_czernikowo@wp.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.