Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

Przedszkole Publiczne w Czernikowie

ul. Gimnazjalna 1

87-640 Czernikowo

tel. 451 100 460

przedszkole_czernikowo@wp.pl

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Co robimy

 

Ramowy rozkład dnia

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące propozycje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu: 1/5 czasu przeznaczamy na zabawę, 1/5 na pobyt w ogrodzie przedszkolnym, 1/5 na zajęcia dydaktyczne, 2/5 na czas dowolnego zagospodarowania czasu przez nauczyciela (są to czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

6:00 - 8:30 Zabawy według pomysłów dzieci w kącikach tematycznych. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensacyjnym i wychowawczym. Porządkowanie sali. Przygotowanie do posiłku.

8:30 - 9:00 Śniadanie. Czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9:00 - 10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego. Rozwijanie aktywności dziecka w różnych sferach.

10:00 - 10:30 Zabawa swobodna dzieci.

10:30 - 11:00 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11:00 - 11:40 Czynności organizacyjne i higieniczne przed posiłkiem.

11:45 - 12:00 Obiad. Utrwalanie właściwych zachowań w trakcie posiłku.

12:00 - 14:00 Zajęcia dodatkowe: religia, rytmika, logopedia, język angielski. Wspólna zabawa w wybranym kąciku zainteresowań. Prace praktyczne, gry logiczne, układanki dydaktyczne. Utrwalanie wiadomości.

14:00 - 14:15 Podwieczorek.

14:15 - 17:00 Zabawy swobodne, praca indywidualna z dzieckiem, utrwalanie wiadomości i umiejętności podczas gier i zabaw. Porządkowanie sali.